Conservas Coll

Fresc

PROCÉS: Un cop tenim el bolet fresc, el primer que fem és netejar-lo de brosses i terra. Seguidament els nostres professionals passen a fer un procés de selecció en el qual eliminem els bolets que no són aptes per a la venda. Després els classifiquem i finalment els encaixem per a la seva venda.

TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE: Es realitza en frigorífics.

TEMPS DE CONSERVACIÓ: 5 o 6 dies.