Conservas Coll

Rossinyols pi sec

P.N. 250 grams, 500 grams i 1000 grams

INGREDIENTS: Cantharellus Lutescens

RSI. nº21-4084/CAT

Sense colorants ni conservants.